ម្សៅលាបអោយមុខសរ


ម្សៅលាបអោយមុខសរ
ឡេលាបមុខប្រើបានពេលព្រឹកនឹងថ្ងៃ នឹងការពារកំដៅថ្ងៃបានទៅ60% ដែរជាបែបម្ស៉ៅទ្រនាប់ ដែរលាបជំនួសម្ស៉ៅទ្រនាប់បានយ៉ាងល្អ ជាប់បានច្រើនម៉ោងទៀតផង

Delivery date: 1-2 days
Call for pricing
ម្សៅលាបអោយមុខសរ

ឡេលាបមុខប្រើបានពេលព្រឹកនឹងថ្ងៃ នឹងការពារកំដៅថ្ងៃបានទៅ60% ដែរជាបែបម្ស៉ៅទ្រនាប់ ដែរលាបជំនួសម្ស៉ៅទ្រនាប់បានយ៉ាងល្អ ជាប់បានច្រើនម៉ោងទៀតផង
🌸មិនកក
🌸ធន់នឹងទឹក
🌸មិនស្អិត នឹងរម៉ាស់
🌸ក្លិនក្រអូប លាបទៅត្រជាក់មុខ
🌸ប្រើបានគ្រប់ស្បែកមុខនឹងគ្រប់វ័យទាំងអស់
🌸មួយខ្លងប្រើបាន1ខែកន្លះទៅ2ខែ ណា
🌸ពិសេសជួយបំបាត់មុនសាច់ នឹងជួយបន្តឹងស្បែកមុខមិនអោយជីវជ្រួញ នឹងពេលដើរក្រោមកំដៅថ្ងៃគឺមុខយើងឡើងរលោងថែមទៀតផង ព្រោះអ្នកលក់ក៏ប្រើរាល់ថ្ងៃដែរ ចា
💞💞ប្រើជាឈុតក៏បានដែរ 
🤗🤗នាងខ្ញុំយកមកដាក់ធ្វើជាឈុតនឹងម្ស៉ៅធ្វើអោយមុខស នឹងម្ស៉ៅបំបាត់មុន
❤️❤️មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃមុខនោះទេ ប្រើជាឈុតកាន់តែឃើញលិតផលល្អកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតផង គឺកាន់តែប្រើកាន់តែស្អាត
❤️❤️បងៗ ចង់ប្រើបែបជាឈុតក៏បាន រឺក៏ចង់ប្រើតែមួយមុខៗក៏បាន គឺតាមតំរូវការអតិថិជនទាំងអស់គ្នា